VERBA VOLANT, SCRIPTA MANET

SŁOWA ULATUJĄ, PISMA POZOSTAJĄ

W systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej rolą i obowiązkiem notariuszy – jako osób zaufania publicznego, korzystających z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym jest zapewnianie pewności, wysokiej jakości i bezpieczeństwa obrotu prawnego. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Ponadto obowiązkiem notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne. Notariusze są współczesnymi “sędziami braku sporu”.

KONTAKT

tel: +12 616 23 18

[email protected]

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek – piątek

9.00 – 17.00

ADRES

PRĄDNIK CZERWONY | KRAKÓW

ul. Wieniawskiego 66 m. 13

3. piętro

UDOGODNIENIA

winda w budynku

bezpłatny parking w pobliżu

Quick View
KANCELARIA NOTARIALNA

AGNIESZKA RUSAK - ŁACH

Kancelaria Notarialna notariusz Agnieszki Rusak – Łach działa w Krakowie, w dzielnicy Prądnik Czerwony od 2009 roku – początkowo znajdowała się przy ulicy Lublańskiej, a obecnie – przy ulicy Henryka Wieniawskiego.

Notariusz Agnieszka Rusak – Łach oraz pozostali pracownicy dokładają wszelkich starań by profesjonalnie, rzetelnie i na najwyższym merytorycznym poziomie dokonywać czynności notarialnych, zawsze zabezpieczać słuszne interesy stron, udzielać wyczerpujących, precyzyjnych odpowiedzi na wszelkie pytania Klientów i poszukiwać najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych, w tym podatkowych.

przed sporządzeniem aktu notarialnego, czyli

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY U NOTARIUSZA?

  • INFORMACJA

  • DOKUMENTY

  • PROJEKT

  • CZYNNOŚĆ

BEZPŁATNA INFORMACJA

Informacji dotyczących czynności notarialnych, ich kosztów i niezbędnych dokumentów, notariusz zawsze udziela NIEODPŁATNIE – zarówno w formie telefonicznej i mailowej, jak i bezpośrednio w siedzibie Kancelarii Notarialnej, w Krakowie przy ulicy Wieniawskiego nr 66/13, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Aby notariusz mógł sporządzić projekt aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, protokołu czy innej czynności notarialnej, koniecznym jest dostarczenie przez stawającego niezbędnych dokumentów – różnych w zależności od rodzaju dokonywanej czynności. Do sporządzenia projektu wystarczy nadesłanie skanów czy zdjęć wymaganych dokumentów, jednak przy czynności stawający będą musieli okazać albo przedłożyć ich oryginały.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

W oparciu o informacje udzielone notariuszowi przez stawających, po konsultacjach z nimi oraz po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów, notariusz sporządza projekty aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i in., z którym to projektem stawający mają możliwość zapoznania się przed dokonaniem czynności i zgłoszenia swoich uwag i sugestii.

CZYNNOŚĆ NOTARIALNA

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej po uprzednim telefonicznym ustaleniu dogodnego terminu. Możliwe jest również dokonanie czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii – jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Podczas czynności konieczna jest obecność wszystkich stron albo ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników. Przed dokonaniem czynności notariusz nalicza i pobiera stosowne opłaty; w zależności od konkretnej czynności będą to niektóre albo wszystkie z następujących: podatki (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), opłaty sądowe oraz taksę notarialną.